Yrd. Doç. Dr. Kerim Kara

Kişisel İnternet Sitesi

Fameder divx film izle porno sex porno izle porno izle

'sâlik' etiketi ile ilgili yazılar

Karabaş-ı Velî’de Tecellî Düşüncesi

Yazar: Kerim Kara | Yayın zamanı: 28 Aralık 2008 | Yorum yapılmamış

Tecellî Arapça “celâ” ve “celv”den gelir, görünme, belirme, kader, tâlih ve Allah’ın lutfuna nâil olma anlamlarında kullanılır.[1] Tasavvufta envâr-ı guyûbdan kalplere münkeşif olan hal diye târif edilir.[2]

Karabaş Velî seccâdenin dört kenârının tecellî-i zâtî, tecellî-i sıfâtî, tecellî-i fiilî ve tecellî-i esmâî[3] olmak üzere dört tecellîye delâlet ettiğini söyler.[4]

Karabaş Velî hırkayı üç türlü kabul eder. Birincisi, sâlikin tecellî-i ef’âle vâsıl olduğunda giydiği hırka-i takvâdır. İkincisi, tecellî-i sıfâta vâsıl olduğunda giydiği hırka-i irfândır. Üçüncüsü, tecellî-i zâta vâsıl olduğunda giydiği hırka-i hakîkattir.[5]

Yazının devamı »

Tasavvufta Seyr-ü Sülûk

Yazar: Kerim Kara | Yayın zamanı: 24 Aralık 2008 | Yorum yapılmamış

Lügatte seyr, ister hayır olsun, ister şer olsun mutlak tarîkat (yol) anlamındadır.[1] Gezmek, yürümek ve gitmek anlamlarını da kapsar.[2] Sülûk de yola girmek, zâhip olmak; bir meslek veya tarîkate girmek demektir.[3] Sûfiyye ıstılâhında “seyr ü sülûk” şeklinde ifâde edilmiştir.[4]

Tasavvufî çevrelerde çeşitli seyr ü sülûk tanımları yapılmıştır. Kimisine göre sülûk, Allah Teâlâ’ya ulaşmaya (vusûl) kabiliyet kazanmak için güzel ahlâk sâhibi olmaya çalışmaktan ibârettir.[5] Kimisi de seyr ü sülûkü, Hakk’a ermek için bir rehberin öncülüğünde ve denetiminde çıkılan mânevî ve rûhî yolculuk olarak târif etmiştir. [6]

Yazının devamı »