Yrd. Doç. Dr. Kerim Kara

Kişisel İnternet Sitesi

Fameder divx film izle porno sex porno izle porno izle

'gönül' etiketi ile ilgili yazılar

İçinde Gönül Nûru Bulunmayan Gönül, Gönül Değildir

Yazar: Kerim Kara | Yayın zamanı: 15 Ocak 2009 | 1 Yorum yapılmış

Mevlânâ’nın Mesnevî’sinde Kalp – Gönül

17. İçinde gönül nûru bulunmayan gönül, gönül değildir.

Cansız bir beden topraktan başka bir şey değildir. Can olmasa beden bir işe yaramaz. Mevlânâ’ya göre bedenin kıymeti can iledir. Cânın makbul olması ise gönül sâyesindedir. Gönüller farklı farklıdır; iyisi de vardır, kötüsü de vardır. Binâenaleyh her gönül de makbul değildir. Nitekim ışık vermeyen kandil, sözde kandildir, çünkü ışık vermez ve maksadı hâsıl edemez. Onun kandilliğinden beklenilen, etrâfına ışık vermesidir. Tıpkı bunun gibi nûru olmayan, etrâfına hakîkat nurlarını saçmayan gönül, gönül değildir. Bencillik kıskacından kurtulup hürriyetini elde edemeyen gönül, nefsin esîridir. Nefsin esîri olan gönül başkasına fayda veremez. Çok ilim tahsil etmesi, ciltler dolusu kitap okuyup yazması bir şey değiştirmez, çünkü gönlü haraptır. Konuştuğu Rahman’dan olmaz şeytandan olur. Yâni Mevlânâ mürşid-i kâmil olmak kolay değildir, herkes mürşid-i kâmil olamaz demek istiyor.

Yazının devamı »

Mevlânâ’nın Mesnevî’sinde Kalp – Gönül

Yazar: Kerim Kara | Yayın zamanı: 29 Aralık 2008 | Yorum yapılmamış

Özet
Mevlânâ bir kalp ve gönül adamıdır, onu beşer târihinde ölümsüz kılan en büyük özelliği kalplerde taht kurmasıdır. Mevlânâ diğer eserlerinde olduğu gibi Mesnevî’de de selim bir kalbe sâhip olmanın inceliklerini anlatmıştır. Biz bu çalışmada değişik başlıklar altında Mevlânâ’nın kalp gönül konusunu nasıl ele aldığını anlamaya çalıştık.

Giriş
Ünü Türk kültür târihini aşarak bütün insanlığa ulaşan, kitleleri kendisine hayran bırakan Mevlânâ’nın her çağda etkisini kaybetmeyen tesiri dikkatle incelenmelidir. Çünkü Mevlânâ farklı din ve düşünce toplulukları tarafından kabul gören ve değer verilen ender şahsiyetlerden birisidir. Batıda ondan daha çok tanınan mutasavvıf yoktur; Osmanlı’yı ziyâret eden Avrupalı’lar ondan etkilenmişler ve Fars edebiyatıyla ilgilenen ilk oryantalistler çeviri için onun kitaplarını seçmişlerdir.[1]

Yazının devamı »

Önsöz

Yazar: Kerim Kara | Yayın zamanı: 18 Aralık 2008 | 6 Yorum yapılmış

Allah’ın selâmı ve bereketi üzerinize olsun. Salât-ü selâm, Allah’ın sevgili habîbi Hz. Muhammed’e (s.a.s.), onun temiz ehl-i beytine, bütün ashâbına ve kıyâmete kadar onların yolundan gidenlerin üzerine olsun. Gönlümüz ve gönlünüz aydın olsun efendim. Bu sayfadan gönül dünyamızı aydınlatan tasavvuf yolunun bâzı temel meselelerini, özellikle akademik çalışmalarımızın esasını oluşturan Halvetiye-Şabaniye- Karabaşiye büyükleri başta olmak üzere tasavvuf önderlerinin hayatlarını ve fikirlerini ilgilenen ve seven gönüllerle paylaşmayı ümit ediyoruz.

Yazının devamı »