Yrd. Doç. Dr. Kerim Kara

Kişisel İnternet Sitesi

Fameder divx film izle porno sex porno izle porno izle

Aralık 2008 ayında yayınlanan yazılar

Şeyh Şâbân-ı Velî

Yazar: Kerim Kara | Yayın zamanı: 21 Aralık 2008 | 1 Yorum yapılmış

Cemâliyye-i halvetiyyeden münşaab Şâbâniyye’nin kurucusudur. Kerâmetlerinden dolayı “Velî” lakabını alan Şâban Efendi, küçüklüğünde hâfızlığını daha sonra da hac görevini yerine getirdiği için “Hacı hâfız Şâbân-ı Velî” olarak da anılırdı.[1]

Şâbân-ı Velî Kastamonu’ya bağlı Taşköprü ilçesinin Harmancık mahallesinde Çifte Câmiiler[2] sokağında dünyâya gelmiştir.[3] Diğer bir rivâyete göre Taşköprü ilçesi Gökçeağaç bucağı Çakırçayı köyü Cimdar mahallesinde doğmuştur.[4] Doğum târihi kesin olarak bilinmemektedir. Bâzı kaynaklara göre hicrî 905’de (1499)[5] ya da 902 (1492) de doğmuştur.[6] Doğduğu evin yakın zamâna kadar mevcut olduğu rivâyet edilir.[7] Şâbân-ı Velî henüz küçük yaşta iken babadan anadan yetim kalmıştır. Küçüklüğünde şefkatli bir kadın,[8] Hazret-i Muhammed (s.a.s) i besleyen Halime gibi Şâbân-ı Velî’yi alıp evlât edinmiş ve Allah rızâsı için besleyip büyütmüştür[9]. Kimi kaynaklar bu kadının daha sonra adının hiç geçmediğine göre uzun yaşamamış olabileceğini ifâde ederken İhsan Ozanoğlu bu kadının uzun yaşadığını ve Şâbân-ı Velî’nin bâşarılarını gördüğünü belirtiyor.[10]

Yazının devamı »

Karabâşiyye

Yazar: Kerim Kara | Yayın zamanı: 20 Aralık 2008 | Yorum yapılmamış

Halvetiyye tarîkatının Karabâş-ı Velî (ö.1097/1685-86) tarafından kurulan bir kolu.

Halvetiyye tarîkatinin ana kollarından Cemâliyye tarîkatinin Şa‘bâniyye şûbesinden neş’et eden bir tarîkattir. Başına siyah Halvetî sarığı sardığı için Karabâş-ı Velî diye meşhur olan Ali Atval’e nisbetle bu adı almıştır. Karabâşiyye tarîkatının silsilesi Karabâş-ı Velî’nin ikinci şeyhi Mustafa Muslihiddîn (1072/1659) birinci şeyhi İsmâil Çorûmî(1057/1647), Ömer el-Fuâdî (1046/1636), Muhyiddîn Kastamônî (1013/1604), Şeyh Şa’bân-ı Velî (976/1569), Hayreddîn Tokâdî (9311525), Çelebi Sultan, Cemâl Halvetî Aksarâyî (899 ya da 902/1491-1494), Pîr Muhammed Erzincânî (879/1475) vâsıtasıyla Seyyid Yahyâ Şirvânî’ye (869/1463-64) ulaşır. Halvetiyye tarîkatının yirmi şartı Karabâş-ı Velî tarafından mürşit ve mürîdin herbiri için yirmi dört olarak kabûl edilmiştir. (Mi’yâru’t-Tarîka trc.vr.1/b.ve devâmı)

Yazının devamı »

Karabaş-ı Veli

Yazar: Kerim Kara | Yayın zamanı: 19 Aralık 2008 | Yorum yapılmamış

1020’de (1611) Arabgir’de doğdu. Asıl adı Ali’dir. Boyu uzun olduğu için Atval, siyah Halvetî sarığı sardığı için Karabaş ve pek çok kerâmeti olduğu için Velî lakâbını almış ve bunların birleşmesiyle Karabâş-ı Velî diye meşhur olmuştur. Dindeki yüksek mertebesine binâen Alâeddin sıfatı verilmiştir. İlk tahsilini çocukluğunu geçirdiği Arabgir ve Çankırı’da yaptıktan sonra İstanbul’a giderek Fâtih Medresesi’ne girdi. Medrese tahsîli esnâsında tasavvufa meylederek Kastamonu’ya Şeyh Şa‘bân-ı Velî(976/1568) Dergâhı’ na gitti ve İsmâil Çorûmî’ye (1057/1647) intisap etti. Kısa sürede büyük mesâfeler kat ederek şeyhinin îtimâdını kazandı ve İsmâil Çorûmî’nin emriyle 1040 (1630-1631) yılında Çankırı’ya dervişân arasında çıkan bâzı anlaşmazlıkları çözmeye gitti. Çankırı’daki vazîfesini başarıyla tamamlayan Ali Efendi Kastamonu’ya döndüğünde İsmâil Efendi vefât etmiş ve yerine oğlu Mustafa Muslihiddîn Efendi(1073/1659) geçmiştir. Karabâş-ı Velî sülûkünü Mustafa Efendi’den tamamlamıştır.

Yazının devamı »

Önsöz

Yazar: Kerim Kara | Yayın zamanı: 18 Aralık 2008 | 6 Yorum yapılmış

Allah’ın selâmı ve bereketi üzerinize olsun. Salât-ü selâm, Allah’ın sevgili habîbi Hz. Muhammed’e (s.a.s.), onun temiz ehl-i beytine, bütün ashâbına ve kıyâmete kadar onların yolundan gidenlerin üzerine olsun. Gönlümüz ve gönlünüz aydın olsun efendim. Bu sayfadan gönül dünyamızı aydınlatan tasavvuf yolunun bâzı temel meselelerini, özellikle akademik çalışmalarımızın esasını oluşturan Halvetiye-Şabaniye- Karabaşiye büyükleri başta olmak üzere tasavvuf önderlerinin hayatlarını ve fikirlerini ilgilenen ve seven gönüllerle paylaşmayı ümit ediyoruz.

Yazının devamı »